Wettelijke info

Informatie volgens § 5 TMG (Telemediawet)

dermanostic GmbH
Merowingerplatz 1
40225 Düsseldorf, Deutschland

Vertegenwoordigd door:

Herr Dr. med. Ole Martin

Contact:

Telefon: +49 (0) 211 9425 5860
Fax: +49 (0) 211 9425 9490
E-Mail: info@dermanostic.com
Pers contact: presse@dermanostic.com
Naar de perskit

Inschrijving

Inschrijving in het "Handelsregister"
Registerplaats: Amtsgericht Düsseldorf
Registernummer (Nr. Kamer van Koophandel): HRB-89284

BTW ID:

Btw-identificatienummer volgens §27a btw-wet: DE329156547

Foto- en grafische credits:

Designed by Freepik

Designed by Lottiefiles

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dermanostic GmbH aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Het gebruik van de website van Dermanostic GmbH zonder registratie vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

Aansprakelijkheid voor links

Ondanks zorgvuldige controle in het geval van een mogelijke link of embedding, aanvaardt Dermanostic GmbH geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites. De exploitanten van externe pagina's zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan, zelfs als ze gekoppeld zijn aan of ingebed zijn in dermanostic.com en/of haar subpagina's. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

IP-rechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. De ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhouden of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar.

Vanaf augustus 2021